Porady prawne z zakresu prawa spadkowego

 

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje m.in doradztwo następujących kwestiach:

- spisanie testamentu,
- wykonanie testamentu,
- nieważność testamentu,
- odwołanie testamentu,
- zaginięcie testamentu,
- podważenie testamentu,
- zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
- przyjęcie spadku lub odrzucenie spadku,
- postępowanie w przedmiocie ogłoszenia testamentu,
- postępowanie w przedmiocie wyjawienia przedmiotów spadkowych,
- przesłuchanie świadków testamentu ustnego,
- zarząd spadkiem,
- stwierdzenie nabycia spadku,
- dział spadku,
- zachoweki, zapis i polecenie,
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
- zwolnienie wykonawcy testamentu.

 

 

Kontakt

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

 

Testament ustny

 

Testament ustny należy do grupy testamentów szczególnych. Zgodnie bowiem z art. 952 kc, testament ustny można sporządzić, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż nie wystąpienie wskazanych wyżej przesłanek uniemożliwia sporządzenie testamentu w formie ustnej.

 

Dodatkowym utrudnieniem przy sporządzeniu testamentu ustnego jest konieczność obecności co najmniej trzech świadków. Treść takiego testamentu może być sporządzona w ten sposób, iż jeden ze świadków spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od czasu jego złożenia z podaniem miejsca, i daty oświadczenia woli, a pismo to podpisze spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

 

Warto zauważyć, iż w wypadku, gdy treść testamentu nie została stwierdzona w powyższy sposób, to w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, treść testamentu można potwierdzić przed sądem poprzez złożenie zgodnych zeznania świadków.

 

Przykłady:

 

Czy istnieje możliwość spisania testamentu w czasie podróży statkiem?