Porady prawne z zakresu prawa spadkowego

 

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje m.in doradztwo następujących kwestiach:

- spisanie testamentu,
- wykonanie testamentu,
- nieważność testamentu,
- odwołanie testamentu,
- zaginięcie testamentu,
- podważenie testamentu,
- zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
- przyjęcie spadku lub odrzucenie spadku,
- postępowanie w przedmiocie ogłoszenia testamentu,
- postępowanie w przedmiocie wyjawienia przedmiotów spadkowych,
- przesłuchanie świadków testamentu ustnego,
- zarząd spadkiem,
- stwierdzenie nabycia spadku,
- dział spadku,
- zachoweki, zapis i polecenie,
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
- zwolnienie wykonawcy testamentu.

 

 

Kontakt

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

 

 

Przyjęcie spadku

 

Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób będę odpowiadał za długi spadkowe po przyjęciu spadku?

 

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Natomiast od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi z całego swojego majątku.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

 

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

 

Przyjęcie spadku wprost

 

Natomiast w przypadku przyjęcia spadku w sposób prosty, spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczenia.

 

Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe

 

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może żądać zwrotu części spełnionego świadczenia od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów.

 

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów. Jednakże do długów spadkowych mogą być zaliczone jedynie takie koszty postępowania spadkowego, które nie obciążają spadkobierców.