Porady prawne z zakresu prawa spadkowego

 

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje m.in doradztwo następujących kwestiach:

- spisanie testamentu,
- wykonanie testamentu,
- nieważność testamentu,
- odwołanie testamentu,
- zaginięcie testamentu,
- podważenie testamentu,
- zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
- przyjęcie spadku lub odrzucenie spadku,
- postępowanie w przedmiocie ogłoszenia testamentu,
- postępowanie w przedmiocie wyjawienia przedmiotów spadkowych,
- przesłuchanie świadków testamentu ustnego,
- zarząd spadkiem,
- stwierdzenie nabycia spadku,
- dział spadku,
- zachoweki, zapis i polecenie,
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
- zwolnienie wykonawcy testamentu.

 

 

Kontakt

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

 

Podważenie testamentu

 

Podważenie ważności testamentu własnoręcznego, jest możliwe w wypadku, gdy testament został sporządzony:

 

1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3. pod wpływem groźby.

 

Ponadto, testament własnoręczny może zostać uznany za nieważny, gdy został sfałszowany - w takim wypadku, w toku postępowania sądowego, zostanie powołany biegły grafolog, którego zadaniem będzie porównanie próbek pisma zawartych w testamencie, z próbkami pisma spadkodawcy.

 

Jeżeli testament nie został opatrzony datą a istnieją wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

 
Warto pamiętać, iż na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można powoływać się po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku.

 

Podważanie ważności testamentu może już nastąpić na etapie postępowania o  stwierdzenie nabycia spadku.