Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Przyjęcie spadku

W jaki sposób będę odpowiadał za długi spadkowe po przyjęciu spadku?

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Natomiast od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi z całego swojego majątku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Przyjęcie spadku wprost

Natomiast w przypadku przyjęcia spadku w sposób prosty, spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczenia.

Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może żądać zwrotu części spełnionego świadczenia od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów.

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów. Jednakże do długów spadkowych mogą być zaliczone jedynie takie koszty postępowania spadkowego, które nie obciążają spadkobierców.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012