Porady prawne z zakresu prawa spadkowego

 

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje m.in doradztwo następujących kwestiach:

- spisanie testamentu,
- wykonanie testamentu,
- nieważność testamentu,
- odwołanie testamentu,
- zaginięcie testamentu,
- podważenie testamentu,
- zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
- przyjęcie spadku lub odrzucenie spadku,
- postępowanie w przedmiocie ogłoszenia testamentu,
- postępowanie w przedmiocie wyjawienia przedmiotów spadkowych,
- przesłuchanie świadków testamentu ustnego,
- zarząd spadkiem,
- stwierdzenie nabycia spadku,
- dział spadku,
- zachoweki, zapis i polecenie,
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
- zwolnienie wykonawcy testamentu.

 

 

Kontakt

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

 

Testament notarialny

 

Testament notarialny jest sporządzany przez notariusza.

 

Przesłanki nieważności testamentu notarialnego

 

Testament może być również nie ważny, jeżeli:

 

 1. nie wskazano daty czynności (dnia, miesiąca, roku, a na żądanie strony także godziny i minuty),
 2. nie wskazano osoby notariusza, przed którym dokonano czynności,
 3. nie wskazano miejsca dokonania czynności,
 4. nie oznaczono kancelarii notarialnej,
 5. nie oznaczono, w sposób dokładny osoby lub osób biorących udział w spisaniu testamentu,
 6. nie zawarto dokładnego oświadczeń woli
 7. nie zawarto, na żądanie strony, istotnych faktów i okoliczności zaistniałych przy spisywaniu testamentu,
 8. nie zawarto wzmianki o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu testamentu,
 9. nie zawarto podpisów osób obecnych przy czynności i podpisu samego notariusza,
 10. nie zawarto wzmianki o niepodpisaniu testamentu przez osobę nieumiejącą pisać i czytać,
 11. nie zawarto rozporządzeń testamentowych w treści aktu, jako istotnych postanowień czynności prawnej.

 

Powołanie się na nieważność testamentu notarialnego, jest możliwe, przy czym osoba powołująca się na tę okoliczność zobowiązana jest do przedstawienia dowodów na poparcie swego twierdzenia.

 

Przykład:

 

Mój ojciec nie był w stanie podpisać  testamentu, więc złożył tuszowy odcisk palca, czy testament jest ważny ?